Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 430, 565, 522, 726/4, 1037, 1038, 1042/3, 1044/1, 1045/1, 1045/3 i 1051 w miejscowości Czarnowo,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-06
WGI.6733.9.13.2012.MJ
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 430, 565, 522, 726/4, 1037, 1038, 1042/3, 1044/1, 1045/1, 1045/3 i 1051 w miejscowości Czarnowo, w działkach o nr ewid. 95, 300 i 430 w obrębie nr 8-Czarnowo w miejscowości Pomiechówek, w działce nr ewid. 155/4 w miejscowości Pomiechówek oraz w cz. działki nr ewid. 60 w obrębie 5-Brody-Parcele w miejscowosci Pomiechówek gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.07.2012 r., godz. 15.09
Wprowadził:Nieznany, data: 06.07.2012 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.07.2012 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2012 r., godz. 15.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2093 razy.