Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 20, 13 w miejscowości Nowy Modlin oraz w działkach o nr ewid. 110, 83/1 w miejscowości Kosewo
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-06
WGI.6733.6.7.2012.MJ

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 20, 13 w miejscowości Nowy Modlin oraz w działkach o nr ewid. 110, 83/1 w miejscowości Kosewo, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.07.2012 r., godz. 15.09
Wprowadził:Nieznany, data: 06.07.2012 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.07.2012 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2012 r., godz. 15.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2203 razy.