Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego - dnia 02.07.2012r.
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „ Grupa Rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”

Siedziba: Pomiechówek ul. Słoneczna 51

Główny teren działania: gmina Pomiechówek- zrzeszeni rodzice i dzieci z terenu Gminy Pomiechówek

Nazwa zadania: „ Przez integrację do wiedzy” Wyjazd integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców na wycieczkę do Pragi

Wnioskowana kwota dotacji: 7680 zł
Środki własne: 1920 zł

Do przedstawionej poniżej oferty zgodnie z 19 art. ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można w terminie 7 dni od dnia

zamieszczenia oferty zgłosić uwagi
- pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy Pomiechówek
- drogą meilową

Podstrony:
  • Załącznik
    do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wytworzył:Wanda Mucha, data: 09.07.2012 r., godz. 10.20
Wprowadził:Nieznany, data: 09.07.2012 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.07.2012 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2012 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2567 razy.