Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przedszkola
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-09
WGI.6733.11.2.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb funkcjonowania przedszkola na cz. działek o nr ewid. 57/7, 61/4 i 60 w miejscowości Pomiechówek, obręb nr 5-Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.07.2012 r., godz. 12.39
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2012 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.07.2012 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2012 r., godz. 13.54NieznanyEdycja strony
10.07.2012 r., godz. 13.54NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2123 razy.