Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek, w miejscowości Kosewo na działce nr ewid. 83/1 i części działki nr ewid. 110 oraz w miejscowości Nowy Modlin
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-17
WGI.6733.6.8.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 17 lipca 2012 r., została wydana Decyzja Nr 9/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek, w miejscowości Kosewo na działce nr ewid. 83/1 i części działki nr ewid. 110 oraz w miejscowości Nowy Modlin na części działki nr ewid. 20 i na działce nr ewid. 13.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.07.2012 r., godz. 13.49
Wprowadził:Nieznany, data: 17.07.2012 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.07.2012 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2012 r., godz. 14.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2235 razy.