Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie budynku wielofunkcyjnego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-23
WGI.6733.10.6.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuje się, że z up. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pan Leszek Sekulski wykonujący czynności Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami postanowieniem z dnia 29.06.2012 r., znak sprawy: GDDKiA-O/WA.Z.3.c.436/1423/2012 uzgodnił w zakresie ogólnym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie budynku wielofunkcyjnego, wymianie silosa magazynowego oraz rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek wielofunkcyjny na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki o nr ewid. 213/3, w pasie i strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn w m. Wójtostwo.

Od ww. postanowienia nie służy zażalenie.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 24.07.2012 r., godz. 15.22
Wprowadził:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 07.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 07.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2012 r., godz. 07.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2131 razy.