Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-07-23
WGI.6733.9.17.2012.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 23 lipca 2012 r., została wydana Decyzja Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek: na częściach działek nr ewid., 300, 430, 570, 565, 1051, 1045/3, 1038, 1037, 326, 327 oraz na działce nr ewid. 522, 726/4, 162/1 w miejscowości Czarnowo, na częściach działek nr ewid. 95, 430, 300, 1042/3, 1044/1, 1045/1, 1045/2 w miejscowości Pomiechówek, obr. 8 – Czarnowo oraz na części działki nr ewid. 60 w miejscowości Pomiechówek obr. 5 - Brody-Parcele.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.07.2012 r., godz. 08.13
Wprowadził:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 08.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2012 r., godz. 08.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2238 razy.