Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach energetycznych i złącza kablowego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-08-01
WGI.6733.15.2.2012.MJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach energetycznych i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 118, 131, 119/8, 104/20, 132, 134/1, 135, 138 w miejscowości Nowe Orzechowo oraz na działkach o nr ewid. 128/1 i 129/3 w miejscowości Stare Orzechowo gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 02.08.2012 r., godz. 11.43
Wprowadził:Nieznany, data: 02.08.2012 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.08.2012 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.08.2012 r., godz. 11.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2220 razy.