Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielofunkcyjnego, wymianie silosa magazynowego oraz rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-08-02
WGI.6733.10.7.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamia się strony, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w dniu 2 sierpnia 2012 r., została wydana Decyzja Nr 11/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielofunkcyjnego, wymianie silosa magazynowego oraz rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek wielofunkcyjny a terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.08.2012 r., godz. 07.42
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2012 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2012 r., godz. 08.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2012 r., godz. 08.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2195 razy.