Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej o wymiarze areny nie mniejszej niż 24 m x 12 m z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Starym Orzechowie
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2012-08-01
WGI.6733.13.2.2012.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej o wymiarze areny nie mniejszej niż 24 m x 12 m z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Starym Orzechowie oraz zagospodarowaniu terenu dla potrzeb planowanej inwestycji na działce nr ewid. 125/1 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.08.2012 r., godz. 07.42
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2012 r., godz. 08.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2012 r., godz. 08.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2012 r., godz. 08.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2358 razy.