Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Pomiechówek 2012-08-14
ZP.271.13.2012

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 11) Wójt Gminy Pomiechówek jako organ wykonawczy organizatora transportu publicznego na terenie Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Nazwa i adres organizatora: Gmina Pomiechówek, adres Urzędu Gminy: ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tryb zamówienia: nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj transportu i zakres przewozów: publiczny transport drogowy na linii komunikacyjnej Wójtostwo – Stanisławowo - Wójtostwo (przez Orzechowo Stare, Orzechowo Nowe, Kikoły, Czarnowo, Brody i Pomiechówek).

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 14.02.2013 r.

WÓJT
/-/ mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.08.2012 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.08.2012 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2012 r., godz. 14.27Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2262 razy.