Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 sierpnia 2012 roku
WGI.6733.16.2.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na działkach ewid. o nr 155/4, 273/101, 273/109, 273/104, 273/106, 273/110, 273/112, 273/114, 273/116, 273/118, 273/120 w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.08.2012 r., godz. 15.16
Wprowadził:Nieznany, data: 29.08.2012 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.08.2012 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2012 r., godz. 13.46NieznanyEdycja strony
29.08.2012 r., godz. 15.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2133 razy.