Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na terenie części działki o nr ewid. 6/27 położonej w miejscowości Nowy Modlin
Pomiechówek, dnia 28 sierpnia 2012 r.
WGI.6733.12.5.2012.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) informuję się, że Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 20.08.2012 r., znak sprawy: WZMiUW.W/IND – 0231/76/2012 uzgodnił w zakresie melioracji wodnych warunki lokalizacji określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na terenie części działki o nr ewid. 6/27 położonej w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek – nakładając obowiązek umieszczenia w treści decyzji zapisu zobowiązującego Inwestora do:
1. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
2. ustalenia lokalizacji rurociągów drenarskich w miejscach przebiegu projektowanej inwestycji
3. zastosowania rozwiązań projektowych nie powodujących uszkodzeń lub pogorszenia warunków funkcjonowania urządzeń melioracyjnych
4. przekazania do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sukienna 13, kopii mapy powykonawczej przebiegu trasy inwestycji w terenach zdrenowanych.

Od ww. postanowienia Inwestorowi służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa w terminie 7 od dnia jego doręczenia tj. 24.08.2012 r.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.08.2012 r., godz. 09.23
Wprowadził:Nieznany, data: 30.08.2012 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.08.2012 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2012 r., godz. 13.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2233 razy.