Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 03 września 2012 roku
WGI.6733.12.6.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje się strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na części działki nr ewid. 6/27 w miejscowości Nowy Modlin (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki).

Dostępne organowi materiały dowodowe zostały zebrane, a stronom zainteresowanym służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszanie uwag i wniosków oraz przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530 oraz w piątek w godz. 730– 1630.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.09.2012 r., godz. 11.33
Wprowadził:Nieznany, data: 03.09.2012 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.09.2012 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2012 r., godz. 11.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2321 razy.