Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 06 września 2012 r.
WGI.6733.12.7.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 06 września 2012 r., została wydana Decyzja Nr 12/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na części działki nr ewid. 6/27 w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.09.2012 r., godz. 12.58
Wprowadził:Nieznany, data: 07.09.2012 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.09.2012 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2012 r., godz. 13.21NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2126 razy.