Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 01 października 2012 roku
WGI.6733.13.4.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej na działce nr ewid. 125/1 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.10.2012 r., godz. 09.18
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2012 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2012 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2012 r., godz. 10.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2275 razy.