Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 11 października 2012 roku
WGI.6733.15.5.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek na działkach nr ewid. 131, 118, 119/8, 104/20, 132, 134/1, 135 i 138 w miejscowości Nowe Orzechowo oraz na działkach nr ewid. 128/1 i 129/3 w miejscowości Stare Orzechowo.

W związku z powyższym informuje się, że przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.10.2012 r., godz. 14.49
Wprowadził:Nieznany, data: 12.10.2012 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.10.2012 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2012 r., godz. 15.16NieznanyEdycja strony
12.10.2012 r., godz. 15.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2075 razy.