Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 października 2012 r.
WGI.6733.13.7.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój w dniu 17 października 2012 r., została wydana Decyzja Nr 13/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej na działce nr ewid. 125/1 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, przy drodze krajowej nr 62.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.10.2012 r., godz. 14.14
Wprowadził:Nieznany, data: 18.10.2012 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.10.2012 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2012 r., godz. 14.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2323 razy.