Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 18 października 2012 roku
WGI.6733.19.2.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na cz. działki nr ewid. 31 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.10.2012 r., godz. 14.52
Wprowadził:Nieznany, data: 19.10.2012 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.10.2012 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.10.2012 r., godz. 15.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2327 razy.