Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 29 października 2012 r.
WGI.6733.15.7.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo, w dniu 29 października 2012 r., została wydana Decyzja Nr 14/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek na działkach nr ewid. 131, 118, 119/8, 104/20, 132, 134/1, 135 i 138 w miejscowościach Nowe Orzechowo oraz na działkach nr ewid. 128/1 i 129/3 w miejscowości Stare Orzechowo.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 31.10.2012 r., godz. 10.14
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2012 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2012 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 11.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2218 razy.