Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obweszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2411W
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 05 listopada 2012 r.
WGI.6733.16.3.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z up. Zarządu Powiatu postanowieniem z dnia 30.10.2012 r., znak sprawy DP.6700.42.2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2411W (działka o nr ewid. 155/4) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek oraz dla obszaru przyległego do pasa w/w drogi (działki o nr ewid. 273/101, 273/109, 173/104, 273/106, 273/110, 273/112, 273/114, 273/116, 273/118, 273/120) w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie odcinka napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Od ww. postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.11.2012 r., godz. 12.23
Wprowadził:Nieznany, data: 06.11.2012 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.11.2012 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2012 r., godz. 12.28NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2204 razy.