Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na częściach działek nr ewid. 182, 171 i 172 w miejscowości Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 05 listopada 2012 r.
WGI.6733.17.6.2012.MJ

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 05 listopada 2012 r., została wydana Decyzja Nr 15/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na częściach działek nr ewid. 182, 171 i 172 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek (wraz z jednoczesnym określeniem zasad podziału działek).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.11.2012 r., godz. 12.23
Wprowadził:Nieznany, data: 06.11.2012 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.11.2012 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2012 r., godz. 12.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2224 razy.