Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2409W, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gminnego przedszkola integracyjnego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 04 grudnia 2012 r.
WGI.6733.11.6.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., póz. 647 ze zm.) informuję się, że wicestarosta z upoważnienia Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim postanowieniem z dnia 28.11.2012 r, znak sprawy DP.6700.47.2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2409W, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gminnego przedszkola integracyjnego na działce nr ewid. 57/7 i na części działki nr ewid. 61/4 oraz przebudowie części pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Nasielskiej w tym oświetlenie drogi na działce nr ewid. 60 w miejscowości Pomiechówek, obręb Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Od ww. postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Zarządu Powiatu.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.12.2012 r., godz. 13.12
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 18.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2278 razy.