Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 04 grudnia 2012 r.
WGI.6733.11.5.2012.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., póz. 647 ze zm.) informuję się, że zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem z dnia 28.11.2012 r., znak sprawy GDDKiA-O/WA.Z.3.C.436/2432/2012 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 57/7 i na części działki nr ewid. 61/4 oraz przebudowie części pasa drogowego drogi powiatowej (ul. Nasielska) w tym oświetlenia drogi na działce nr ewid. 60 w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno - Drohiczyn w m. Pomiechówek.

Od ww. postanowienia nie służy zażalenie.

z up. WÓTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.12.2012 r., godz. 13.12
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 18.51NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2075 razy.