Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 04 grudnia 2012 roku
WGI.6733.11.8.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 57/7 i na cz. działki nr ewid. 61/4 oraz przebudowie części pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Nasielskiej – w tym oświetlenia drogi na działce nr ewid. 60 w miejscowości Pomiechówek, obr. 5 – Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.12.2012 r., godz. 13.12
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 18.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 18.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2137 razy.