Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 13 grudnia 2012 r.
WGI.6733.11.9.2012.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek w dniu 13 grudnia 2012 r., została wydana Decyzja Nr 17/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 398 (dawny nr ewid. 57/7, obręb 5 – Brody-Parcele) i na cz. działki nr ewid. 397 (dawny nr ewid. 61/4, obręb 5 – Brody-Parcele) oraz przebudowie części pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Nasielskiej – w tym oświetlenia drogi na działce nr ewid. 387 (dawny nr ewid. 60, obręb 5 – Brody-Parcele) w miejscowości Pomiechówek, obr. 1 – Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.12.2012 r., godz. 09.45
Wprowadził:Nieznany, data: 13.12.2012 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.12.2012 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.12.2012 r., godz. 10.13NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2434 razy.