Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1N/00051956/3

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że od dnia 18 grudnia 2012r., na okres 21 dni, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (I piętro) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pomiechowek.pl wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1N/00051956/3, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 07-Cegielnia-Kosewo jako działka ewidencyjna nr 41/1 o powierzchni 300m2, przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 07 grudnia 2012r. do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres do 10 lat, na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 14, I piętro), tel. (22) 765 27 12.

Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 11.12.2012 r., godz. 11.27
Wprowadził:Nieznany, data: 17.12.2012 r., godz. 08.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.12.2012 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2012 r., godz. 08.36NieznanyEdycja strony
17.12.2012 r., godz. 08.36NieznanyUsunięcie powiązania strony z linkiem
17.12.2012 r., godz. 08.33NieznanyPowiązanie strony z linkiem
17.12.2012 r., godz. 08.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2337 razy.