Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na cz. działki nr ewid. 31 w miejscowości Nowy Modlin
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 28 grudnia 2012 r.
WGI.6733.19.5.2012.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na cz. działki nr ewid. 31 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.01.2013 r., godz. 09.53
Wprowadził:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2013 r., godz. 11.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2263 razy.