Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 28 grudnia 2012 r.
WGI.6733.18.5.2012.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych w ramach uzupełnienia zainwestowania gminnej oczyszczalni ścieków „MEWA” w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na cz. działek 1355 i 1356 (dawne nr ewid. 79/4 i 80/7, obręb 4 – Brody).

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.01.2013 r., godz. 09.53
Wprowadził:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2013 r., godz. 11.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2122 razy.