Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 3 stycznia 2013 r.
WGI.6733.20.2.2012.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie:
- linii kablowej średniego napięcia - 15 kV,
- słupowej stacji transformatorowej - 15/0,4 kV,
- linii kablowej niskiego napięcia - 0,4 kV,
na działkach ewid. nr 69, 70 i 73 w miejscowości Wólka Kikolska, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.01.2013 r., godz. 15.00
Wprowadził:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.01.2013 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2013 r., godz. 15.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2250 razy.