Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych w ramach uzupełnienia zainwestowania gminnej oczyszczalni ścieków „MEWA” w miejscowości Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 stycznia 2013 r.
WGI.6733.18.7.2012.2013.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 17 stycznia 2013 r., została wydana Decyzja Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych w ramach uzupełnienia zainwestowania gminnej oczyszczalni ścieków „MEWA” w miejscowości Pomiechówek, obr. 1 – Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działek nr ewid. 1355 (dawny nr ewid. 79/4, obręb 4 – Brody) i 1356 (dawny nr ewid. 80/7, obręb 4 – Brody) w rejonie drogi gminnej – ul. Księża Góra.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.01.2013 r., godz. 15.16
Wprowadził:Nieznany, data: 17.01.2013 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.01.2013 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.01.2013 r., godz. 15.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2254 razy.