Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 18 stycznia 2013 r.
WGI.6733.19.7.2012.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 18 stycznia 2013 r., została wydana Decyzja Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na części działki nr ewid. 31 w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.01.2013 r., godz. 15.29
Wprowadził:Nieznany, data: 18.01.2013 r., godz. 17.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.01.2013 r., godz. 17.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2013 r., godz. 17.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2187 razy.