Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r. do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) informuje, że od dnia 20 lutego 2013r., na okres 21 dni, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (I piętro) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pomiechowek.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r. do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy – Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku.

Nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pomiechówek, zabudowana jest budynkiem hali sportowej oznaczonym nr ewid. 1284 i obiektami towarzyszącymi. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej Nr WA1N/00037996/1 i oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 01- Pomiechówek jako część działki ewidencyjnej nr 398.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 14, I piętro), tel. (22) 765 27 12.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 20.02.2013 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 20.02.2013 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 13.51Adam PodemskiEdycja strony
20.02.2013 r., godz. 13.50Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2311 razy.