Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dla cz. działek nr ewid. 209/6, 209/10, 209/12, 210/3, 210/10 w Starym Orzechowie
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 lutego 2013 r.
WGI.6733.3.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi, na cz. działek o nr ewid. 209/6, 209/10, 209/12, 210/3 i 210/10 (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działek) w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Agnieszka Ujazda-Miedza, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 16.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2013 r., godz. 16.04NieznanyEdycja strony
28.02.2013 r., godz. 16.03NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2203 razy.