Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

wykaz nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r., w części do wydzierżawienia, na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym
INFORMACJA

Nr WNGP.6845.5.2013.WKWójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) informuje, że od dnia 14 marca 2013r., na okres 21 dni, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (I piętro) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pomiechowek.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r., w części do wydzierżawienia, na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dotychczasowych dzierżawców – właścicieli garaży oznaczonych w kartotece budynków numerami ewidencyjnymi 1281 i 12182 w obrębie 01- Pomiechówek.
Nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pomiechówek, uregulowana jest w księdze wieczystej Nr WA1N/00037996/1 i oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 01- Pomiechówek jako część działki ewidencyjnej nr 398.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12, I piętro), tel. (22) 765 27 12.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 12.03.2013 r., godz. 14.49
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 12.03.2013 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 12.03.2013 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.03.2013 r., godz. 14.49Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2256 razy.