Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 11 marca 2013 r.
WNGP.6733.4.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działce nr ewid. 35 w miejscowości Pomocnia, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 13.03.2013 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 13.03.2013 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2013 r., godz. 14.46Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2107 razy.