Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 28 marca 2013 r.
WGI.6733.20.8.2012.2013.MJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 28 marca 2013 r., została wydana Decyzja Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki nr ewid. 70 stanowiącej drogę wewnętrzną, na części działki nr ewid. 73 stanowiącej drogę powiatową i na części działek nr ewid. 3 i 69 w miejscowości Wólka Kikolska, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.03.2013 r., godz. 14.29
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 02.04.2013 r., godz. 17.10
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 02.04.2013 r., godz. 17.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2013 r., godz. 17.10Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2085 razy.