Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 3 kwietnia 2013 r.
WGI.6733.1.6.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Środowiska z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego postanowieniem 67/2013 z dnia 03.04.2013 r., znak sprawy: WIŚ-I.5151.21.2013.MK1 uzgodnił w zakresie zadań rządowych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji parku rekreacyjno-edukacyjnego na części działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek, w rejonie drogi gminnej.

Od ww. postanowienia przysługuje wyłącznie inwestorowi zażalenie, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 od dnia jego doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.04.2013 r., godz. 14.57
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.10
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2013 r., godz. 21.10Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2144 razy.