Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 3 kwietnia 2013 r.
WGI.6733.1.5.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 03.04.2013 r., znak sprawy: OTC-Z-PP-I-4701.03.13.KF uzgodnił w zakresie zadań samorządowych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji parku rekreacyjno-edukacyjnego na części działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Od ww. postanowienia inwestorowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa w terminie 7 od dnia jego doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.04.2013 r., godz. 14.57
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.15
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2013 r., godz. 21.15Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2241 razy.