Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 3 kwietnia 2013 r.
WGI.6733.1.8.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji parku rekreacyjno-edukacyjnego na części działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, w rejonie drogi gminnej, wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.04.2013 r., godz. 14.57
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.18
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2013 r., godz. 21.18Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2153 razy.