Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 4 kwietnia 2013 r.
WGI.III.7331/39/09

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 4 kwietnia 2013 r., zostało wydane postanowienie nr 16/2013 prostujące oczywistą omyłkę w Decyzji Nr 6/2009 z dnia 6 maja 2009 r. Wójta Gminy Pomiechówek ustalającej warunki lokalizacji dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/2 we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Kilińskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na ww. postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.04.2013 r., godz. 09.19
Wprowadził:Nieznany, data: 12.04.2013 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.04.2013 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2013 r., godz. 12.02NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2309 razy.