Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin Gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 9 kwietnia 2013 r.
WGI.6733.1.10.2013.MJ
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 9 kwietnia 2013 r., została wydana Decyzja Nr 4/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji parku rekreacyjno-edukacyjnego na części działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, w rejonie drogi gminnej, wraz z jednoczesnym określeniem zasad podziału działki.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.04.2013 r., godz. 08.40
Wprowadził:Nieznany, data: 12.04.2013 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.04.2013 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2013 r., godz. 12.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2049 razy.