Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pomiechówku
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 15 kwietnia 2013 r.
WNGP.6733.7.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przedszkola modułowego - tymczasowego na cz. działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiech1)ówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.04.2013 r., godz. 19.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.04.2013 r., godz. 19.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2013 r., godz. 19.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2156 razy.