Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzgodnienie projektu decyzji.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 kwietnia 2013 r.
WNGP.6733.7.7.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego postanowieniem z dnia 26.04.2013 r., znak sprawy: AB.673.13.2013 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola modułowego na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Nasielskiej.

Od ww. postanowienia przysługuje zażalenie (wyłącznie inwestorowi) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 od dnia jego doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.04.2013 r., godz. 16.00
Wprowadził:Nieznany, data: 30.04.2013 r., godz. 16.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.04.2013 r., godz. 16.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 16.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2156 razy.