Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zawiadomienie o zakończeniu postępowania.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 kwietnia 2013 r.
WNGP.6733.7.6.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola modułowego na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Nasielskiej.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.04.2013 r., godz. 16.00
Wprowadził:Nieznany, data: 30.04.2013 r., godz. 16.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.04.2013 r., godz. 16.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 16.51NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1996 razy.