Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego kończącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi w Starym Orzechowie, gm. Pomiechówek wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 6 maja 2013 r.
WNGP.6733.3.5.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi – dojazdowej na częściach działek nr ewid. 209/6, 209/10, 209/11, 209/12, 210/3 i 210/10 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działek).

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.05.2013 r., godz. 09.04
Wprowadził:Nieznany, data: 08.05.2013 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.05.2013 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.05.2013 r., godz. 12.37NieznanyEdycja strony
08.05.2013 r., godz. 12.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2054 razy.