Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy budynkami mieszczącymi Bibliotekę Publiczną Gminy Pomiechówek i Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 16 maja 2013 r.
WNGP.6733.6.6.2013.MJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 16 maja 2013 r., została wydana Decyzja Nr 6/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy budynkami mieszczącymi Bibliotekę Publiczną Gminy Pomiechówek i Gminny Ośrodek Kultury w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 224/3, przy drodze gminnej – ul. J. Kilińskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.05.2013 r., godz. 11.34
Wprowadził:Nieznany, data: 16.05.2013 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.05.2013 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2013 r., godz. 12.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2025 razy.