Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pomiechówku.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 16 maja 2013 r.
WNGP.6733.8.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się Strony, że na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na części działek o nr ewid. 1353 i 1354 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.05.2013 r., godz. 11.14
Wprowadził:Nieznany, data: 17.05.2013 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.05.2013 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2013 r., godz. 13.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2118 razy.