Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. informacji o wydaniu postanowienia umarzającego postępowanie do dokonania uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry - na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, przy ulicy Wojska Polskiego ze względu na brak podstaw prawnych
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 21 maja 2013 r.
WNGP.6733.4.5.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu postanowieniem z dnia 15.05.2013 r., znak sprawy: DP.6700.21.2013 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej nr 2414W na części działki o nr ewid. 35, stanowiącej drogę gminną w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek, w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV.

Od ww. postanowienia służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 od daty jego otrzymania za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.05.2013 r., godz. 09.30
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2013 r., godz. 22.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2013 r., godz. 22.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2013 r., godz. 22.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2064 razy.