Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 28 maja 2013 r.
WGI.6733.2.6.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu – na częściach działki nr ewid. 274/1 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego – oraz budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej na części działki nr ewid. 155/4, stanowiącej tę drogę.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.05.2013 r., godz. 13.51
Wprowadził:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 16.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 16.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2013 r., godz. 16.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2230 razy.